Pravidla zpracování osobních údajů

(1) ÚVOD

  1. Společnost CRYFIN Invest s. r. o., se sídlem Burzovní palác, Rybná 682, 110 00 Praha, IČO: 090 80 457 (dále jen „Společnost“) si Vás dovoluje informovat, že je členem skupiny správce Vašich osobních údajů – společnosti CRYFIN a. s. a současně tedy zpracovatelem Vašich osobních údajů.

  2. Během Vaší interakce se Společností a jejími službami, včetně prohlížení webových stránek Společnosti www.cryfin-invest.com (dále jen „Webové stránky“) tak dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

(2) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje zpracovává a za soulad takového zpracování s GDPR a dalšími právními předpisy odpovídá následující společnost, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů:

NÁZEV: CRYFIN a. s.,

IČO: 078 80 596

SÍDLO: Burzovní palác, Rybná 682, 110 00 Praha gdpr@cryfin.com

E-MAIL: gdpr@cryfin.com

TEL. KONTAKT: +420 771 231 231

WEB: www.cryfin.com

 

(3) ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Veškerá Pravidla a podmínky zpracování Vašich osobních údajů naleznete na stránkách správce Vašich osobních údajů www.cryfin.com a to v sekci GDPR v dokumentu „Pravidla zpracování osobních údajů“.

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory. Služby nejsou určeny veřejnosti, ale pro omezený počet investorů. Stisknutím tlačítka "Souhlasím" můžete pokračovat v prohlížení.

Souhlasím